ආරච්චිකට්ටුව පොලිස්ථානයේ කොවිඩ් ආසාධිතයින් සංඛ්‍යාව 6 දක්වා ඉහළට

ආරච්චිකට්ටුව පොලිස්ථානයේ කොවිඩ් ආසාධිතයින් සංඛ්‍යාව 6 දක්වා ඉහළට

ආරච්චිකට්ටුව පොලිස්ථානයේ කොවිඩ් ආසාධිතයින් සංඛ්‍යාව 6 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ආරච්චිකට්ටුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය සඳහන් කළේ නව ආසාදිතයා පොලිස් රියදුරෙකු බවයි.

පොලිස් නිළධාරීන් 5 දෙනෙකු ආසාදිතයින් බවට මීට දින දින 3කට පමණ පෙර දී හදුනා ගැනුණා.

ආසාදිතයින්ගේ පවුල්වල ආශ්‍රිතයින් නිවෙස් නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා.

Share This