ආනයනික භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ අඩුවක්

ආනයනික භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ අඩුවක්

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් ආනයනික භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා පැමිණෙන වෙළඳුන්ගේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

මේ වනවිට බහාළුමක් කොළඹ හෝ ඒ ආසන්න ගුදමකට රැගෙන යෑම සඳහා රුපියල් 50,000 ක පමණ මුදලක් දැරීමට සිදුව තිබීම ඊට හේතුවී ඇති බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

මීට පෙර වරායේ සිට බහාලුම් ප්‍රවානය සඳහා වැය වී ඇත්තේ රුපියල් 10,000 ත්, 12,000 ත් අතර ගාස්තුවක් බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙම තත්ත්වය හමුවේ භාණ්ඩ පිරිවැයට ද බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව සඳහන්.

ඉන්ධන ගැටළුවත් සමඟ බහාළුම් ප්‍රවාහනය කරන රථ ප්‍රමාණවත් පරිදි සපයා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් වරායෙන් බහාළුම් නිෂ්කාශනය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද වී ඇති බව අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

TAGS
Share This