ආදරේට වයස බාධාවක් නොවන බව කාටත් කියා දුන් සමිතා- චිරන්ත ආදරණීය යුවල

ආදරේට වයස බාධාවක් නොවන බව කාටත් කියා දුන් සමිතා- චිරන්ත ආදරණීය යුවල


පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුළ හරි හරියට කතා බහට ලක් වුනු යුවලක් තමයි සමිතා චිරන්ත යුවල.ඔවුන් දෙදෙනාට සමාජ මාධ්‍ය තුළත් විවිධ කතා පැතිරුණා .කොහොම වුණත් මේ වන විට ඔවුන් දෙදෙනා හරිම ආදරණීයව පවුල් ජීවිතය ගෙවනු ලබනවා . සමාජ මාධ්‍ය හරහාත් ඔවුන්ගේ  ආදරණීය ඡායාරූප සහ වීඩියෝ දැකගන්න ලැබෙනවා.

මේ තියෙන්නෙ ම ආදරණීය යුවළගේ  ප්‍රේමණීය ඡායාරූප කිහිපයක්.

Share This