අලෙවි කර ගත නොහැකි එළවළු සහ පළතුරු රජයෙන් මිලදී ගැනීමට

අලෙවි කර ගත නොහැකි එළවළු සහ පළතුරු රජයෙන් මිලදී ගැනීමට

පනවා ඇති සංචරණ සීමා හේතුවෙන් අලෙවිකර ගත නොහැකිව පවතින එළවලු සහ පළතුරු දිස්ත්‍රික් මිල කමිටුවේ මිල ගණන් යටතේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් හෝ දිසාපතිවරුන් මඟින් මිලදී ගැනීම සඳහා ගෙන ආ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
මිලදී ගනු ලබන එළවලු සහ පළතුරු කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන, රජයේ රෝහල්, ත්‍රිවිධ හමුදා සහ අවතැන් කඳවුරු වෙත නොමිලේ ලබාදීමටයි යෝජනා වී ඇත්තේ.
මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්කර ඇත්තේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා විසින්.

Share This