අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු නව පත්වීම් කිහිපයකට පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ අනුමැතිය

අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු නව පත්වීම් කිහිපයකට පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ අනුමැතිය

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් තිදෙනෙකුට සහ තානාපතිවරුන් දෙදෙනෙකුට පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමි වූ බව පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේදීයි.

රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ. ජේ.රත්නසිරි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය ජේ. එම්. උදිත් කේ. ජයසිංහ සහ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. එම්. පියතිස්ස යන මහත්වරුන්ට මෙලෙස අනුමැතිය ලබාදී ඇති බව සඳහන්.

ඊට අමතරව ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස ජගත් වැල්ලවත්ත මහතා පත්කිරීමට විදේශ අමාත්‍යාංශය ගෙන ඇති තීරණයටද පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමි වුණා.

එමෙන්ම දැනට නයිජීරියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ලෙස කටයුතු කරන ජානක බණ්ඩාර මහතා මියන්මාරයේ නව ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස පත් කර යැවීමටද අනුමැතිය හිමිවී ඇති බව සඳහන්.

Share This