අභාවප‍්‍රාප්ත දෙවන එලිසබෙත් මහ රැජිණ වෙනුවෙන් ශෝක යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට

අභාවප‍්‍රාප්ත දෙවන එලිසබෙත් මහ රැජිණ වෙනුවෙන් ශෝක යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට

අභාවප‍්‍රාප්ත දෙවන එලිසබෙත් මහ රැජිණ වෙනුවෙන් ශෝකය පළ කිරීමේ යෝජනාවක් ආණ්ඩු පක්ෂය විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා.

ඒ වෙනුවෙන් අදහස් දැක්වීම සදහා ජනාධිපති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ද අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ සිටින බවයි නිව්ස් 24 වාර්තාකරු සදහන් කළේ.

අද දිනය පුරා මෙම ශෝක යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමතිවරුන් අදහස් දැක්වීමට නියමිතයි.

Share This