අබ්දල්ලා යළි සුඩාන අගමැති ධුරයට

අබ්දල්ලා යළි සුඩාන අගමැති ධුරයට

පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ සිදුවූ හමුදා කුමන්ත්‍රණයකදී නිවාස අඩස්සියේ තැබීමෙන් පසු බලයෙන් පහකළ සුඩාන අගමැති අබ්දල්ලා හම්ඩොක් යළි සේවයේ පිහිටුවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සිවිල් නායකයින් සහ හිටපු කැරලිකාර කණ්ඩායම් අතර නව ගිවිසුමක කොටසක් ලෙසයි.

සියලූම දේශපාලන රැඳවියන් නිදහස් කරන බවට එරට හමුදාව දැනුම් දී ඇති බවද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.

පසුගිය ඔක්තෝබර් 25 වැනිදා සුඩානයේ හමුදා ජනරාල්වරයා විසින් එකවර හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර සිවිල් නායකත්වය විසුරුවනු ලැබුවා.

අනතුරුව සූඩානය තුළ මහජන විරෝධතා රැසක් ද නිර්මාණය වී තිබූ බව විදෙස් මාධ්‍ය වැඩි දුරටත් වාර්තා කළා.

Share This