අපරීක්ෂාකාරී ලෙස යතුරු පැදි ධාවනය කල  පස් දෙනෙකු අත් අඩංගුවට

අපරීක්ෂාකාරී ලෙස යතුරු පැදි ධාවනය කල පස් දෙනෙකු අත් අඩංගුවට

හෝමාගම පිටිපන හරිත විශ්ව විද්‍යාලයට පිවිසෙන ප්‍රධාන මාර්ගයේදී අපරික්ෂාකාරී ලෙස යතුරුපැදි ධාවනය කල තරුණයන් පස් දෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා

ඒ යතුරුපැදි පහක්ද සමඟයි

ප්‍රදේශ වාසීන්ගෙන් ලද තොරතුරක් අනුව හෝමාගම පොලීසියේ රථවාහන අංශයේ නිලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගත් මෙම තරුණයින් ගෝනපල බුලත්සිංහල මුනමලේවත්ත මීගොඩ දාම්පේ පාදුක්ක සහ බටවල යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් බව සඳහන්

Share This