අපනයන ආදායමෙහි වර්ධනයක්

අපනයන ආදායමෙහි වර්ධනයක්

මෙරට අපනයන ආදායම පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මාසයේ අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.16 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය ඔක්තෝම්බර් මාසයකදී මෙතෙක් වාර්තා වූ ඉහළම අපනයන ආදායම බව මහබැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙනවා.

එමෙන්ම අපනයන ආදායම වසරේ පළමු මාස 10 තුළ ඩොලර් බිලියන 12.6 ඉක්මවා ඇති බව සඳහන්.

මේ වසර සඳහා මෙරට අපනයන ආදායම් ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 15.7ක් වන අතර එම ඉලක්කයෙන් 80% ක් මේ වනවිට සපුරාලීමට හැකිව තිබෙනවා.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පෙන්වා දෙනනේ බටහිර වෙළඳපොල යළි විවෘත වීමත් සමඟ වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයනය ඉහළ යාම මෙලෙස අපනයන ආදායම ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බවයි.

වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම වසරේ මුල් මාස 10 තුළ ඩොලර් බිලියන 10 ඉක්මවා ඇති අතර පෙර වසරට සාපේක්ෂව එය 21% ක වර්ධනයක්.

ශ්‍රී ලංකාව වසරේ මුල් මාස 10 තුළ සේවා අපනයනයන්ගෙන් නිපද වූ ආදායම ඩොලර් බිලියන 2.5ක් වනවා.

Share This