අනිද්දා කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්

අනිද්දා කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජූනි 25 වැනිදා පැය 10ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව ජූනි 25 වැනිදා රාත්‍රී 10 සිට ජූනි 26 වැනිදා පෙරවරු 8 දක්වා මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ ඇතුල්කෝට්ටේ, පිටකෝට්ටේ, බැද්දගාන, මිරිහාන, මාදිවෙල, තලපත්පිටිය, උඩහමුල්ල, ඇඹුල්දෙනිය, නුගේගොඩ, පාගොඩ, විජේරාම හන්දියේ සිට හයිලෙවල් මාර්ගයේ 7 කණුව හන්දිය දක්වා සහ මෙම මාර්ගවලට සම්බන්ධ සියළු ප්‍රදේශවලට පැය 10ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි.

Share This