අද මධ්‍යස්ථාන 839 ක එන්නත්කරණය – වැඩිම  කුරුණෑගල –  248 ක්.

අද මධ්‍යස්ථාන 839 ක එන්නත්කරණය – වැඩිම කුරුණෑගල – 248 ක්.

අදත් මධ්‍යස්ථාන 839 කදී කොවිඩ් මර්ධන ප්‍රතිශක්තීකරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මත කෙරෙනවා.

වැඩිම එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වන අතර එම සංඛ්‍යාව 248ක්.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යස්ථාන 106 ක්ද ප්‍රතිශක්තීකරණ කටයුතු සදහා සූදානම් කර තිබෙනවා.

අනුරාධපුර 54ක්, පොළෝන්නරුව 50ක් සහ බදුල්ල 48ක් ද ලෙස මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියාත්මකයි.

මොඩර්නා සහ ස්පුට්නික් V 2 වන එන්නත් මාත්‍රාව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කොට්ඨාශ සඳහා ලබා දෙන අතර කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අද දිනයේත් ලබා දෙන්නේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා 2වන මාත්‍රාවයි.

ෆයසිර් එන්නත මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයට වෙන් කර ඇති අතර අනෙකුත් මධ්‍යස්ථාන වලදී සයිනොෆාම් එන්නත ලබා දීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා.

මාතර සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල අද දිනයේ එන්නත්කරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක නොවන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

Share This