අද දිනය තුල ආසාදිතයින් ගණන 2,715 ක්

අද දිනය තුල ආසාදිතයින් ගණන 2,715 ක්

තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් 573 දෙනෙකු අද දිනයේ හදුනා ගත් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව අද දිනය තුල මෙරටින් හමු වු ආසාදිතයින් ගණන 2,715 ක්.

මෙරට සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ඒ අනුව 216, 111 ක් දක්වා ඉහළ යනවා.

Share This