අද එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන.

අද එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන.

අදින් ඇරඹි නිවාඩු දින 4 රේදීද කොව්ඩ් ප්‍රතිශක්තීකරන එන්නත් කටයුතු පවත්වාගෙන යන ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අදාල අංශ වලට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව තුන්වන මාත්‍රාව හෙවත් බූස්ටර් එන්නත වැඩි පිරිසකට ලබාගත හැකිවනු ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කළේ.

මෙතෙක් පළමු හෝ දෙවන එන්නත් ලබා නොගත් පිරිසටද එන්නත් ලබාගැනීම සඳහා උනන්දු වන ලෙස රජය ඉල්ලීමක් කළා.

අද දිනයේත් මධ්‍යස්ථාන සියයකට වැඩි ප්‍රමාණයකදී ප්‍රතිශක්තීකරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වනවා.

කොළම 14 ක්, මාතර 12 ක්, මඩකලපුව 12 ක්, ත්‍රීකුණාමලය 10 ක් මෙන්ම අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යස්ථාන 9 කදීද එන්නත් ලබාගත හැකියි.

එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන පහතින්.

TAGS
Share This