අතුල – සමිතා එක්වූ අලුත්ම වැඩේ…

අතුල – සමිතා එක්වූ අලුත්ම වැඩේ…

මෙරට සංගීතයේ පෙරළියක් කළ දෙදෙනෙක් තමයි අතුල අධිකාරි සහ සමිතා මුදුන්කොටුව කියන්නේ . සමිතා ගැන සමාජ මාධ්‍ය තුළ කතා වන්නේ ඇගේ විවාහය ගැන.
කොහොමවුනත් අතුල සමිතා ගැන නැවතත් කතාවක් මතුවන්නේ මේ දෙදෙනා එකතු වී කළ cover song එකක් නිසයි.

ආත්මා ලියනගේගේ අතිශය ජනප්‍රිය ගීතයක් වන ‘පෙනෙන නොපෙනෙන’ ගීතය cover එකක් ලෙස අතුල – සමිතා එක්ව ගායනා කරනවා.

මෙම cover song එකට video එකක් ද කරලා තියෙනවා. මුල් ගීතයේ මෙන්ම cover song එකේ ද සංගීත නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ තිළිණ රුහුණගේ විසින්…

Share This