අත්තනගල්ල කර්මාන්තශාලාවක ඇතිවූ ගින්න (VIDEO)

අත්තනගල්ල කර්මාන්තශාලාවක ඇතිවූ ගින්න (VIDEO)

අත්තනගල්ල ඌරාපොළ ප්‍රදේශයේ පිහිටි ගෘහභාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක ගබඩාවක හදිසි ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා

අක්කර දෙකක පමණ භූමි භාගයක පිහිටා ඇති එම කර්මාන්තශාලාවේ ප්ලාස්ටික් සහ සෝෆා ගෘහභාණ්ඩ ගබඩා කර තිබූ බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ

ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා යුද හමුදාවේ ගිනි නිවන රථ කිහිපයක් යොදවා තිබෙනවා

ගින්න ඇතිවීමට හේතුව සහ එමගින් සිදුවූ හානිය මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ

Share This