අගෝස්තු මුල සිට ජල ගාස්තු ඉහළ යන ලකුණු.

අගෝස්තු මුල සිට ජල ගාස්තු ඉහළ යන ලකුණු.

අගෝස්තු මාසයේ මුල සිට ජල බිල්පත් ඉහළ නැංවීමට සැලසුම් කර ඇතැයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.

එහි සාමාන්‍යාධිකාරී වසන්තා ඉලංගසිංහ මහත්මිය කියා සිටියේ එම යෝජනාව කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා යොමුකර ඇති බවයි.

කෙසේවෙතත් ජල බිල්පත් ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රතිශතය පිළිබඳ මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති බව සදහන්.

Share This