අගරදගුරු හිමිපාණන්ගේ අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේදී.

අගරදගුරු හිමිපාණන්ගේ අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේදී.

ස්වර්ගස්ථ වූ අතිඋතුම් ඔස්වල්ඞ් ගෝමිස් අගරදගුරු හිමිපාණන්ගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේ කොටහේන ශාන්ත ලූ‍සියා දේවස්ථානයේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි.

ඒ කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පස්වරු 3.00 ටයි.

කොළඹ හිටපු අගදරගුරු, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු කුලපති දේවධර්මාචාර්ය අතිඋතුම් ඔස්වල්ඞ් ගෝමිස් හිමිපාණන් ස්වර්ගස්ථ වුණේ පසුගිය 3 වැනිදායි.

Share This