අගමැතිගෙන් ඉතාලියේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බලාපොරොත්තුවක්.

අගමැතිගෙන් ඉතාලියේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බලාපොරොත්තුවක්.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ඉතාලියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව අතර සුහද හමුවක් ඊයේ බොලොඤ්ඤා නගරයේදී පැවැත්වුණා.

ඒ, ජී.20 අන්තර් ආගමික සංසදයට එක්වීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිරතවන ඉතාලි සංචාරය අතරතුරයි.

වසර 20 ක සේවා කාලයකින් පසු එරටින් ලබාදෙන විශ්‍රාම වැටුප මව්බිමට පැමිණි පසුවද ලබාගැනීමේ හැකියාව උදාකර දෙන ලෙස එහිදී එම පිරිස අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වුණේ, අදාළ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඉතාලි රජය සමග සාකච්ඡා කරන ලෙස විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතාට අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් දුන් බවයි.

Share This