සහරාන් සමග ඇති වූ ප්‍රශ්නය දවස් දෙකකින් ඉවර වුණා

59

කොළඹ බිෂොප් විද්‍යාලයේ පැවැති වැඩසටහනකට සහභාගි වූ චාල්ස් තෝමස් සහෝදරතුමා පළ කළ අදහස්.

 

Your Comments