වසර 20කට පසු හිරුණිකාට වෙන දේ මෙන්න

109

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර වසර 22කට පසු සිය පෙනුම නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා.

ඒ facebook app එකක් හරහායි.

තවමත් තරුණ වියේ පසුවන ඇයගේ පෙනුම ගැන අපූරු චිත්‍රයක් මවන්නට app එක සමත්ව තිබෙනවා.

මුහුණුපොත හරහා බොහෝ දෙනා මේ ගැන අදහස් දක්වන්නට ද වනවා.

Your Comments