මේජර ජනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චිගේ මග පෙන්වීමෙන් යාපා පටුනේ තවත් මෙහෙවරක්

34
මේජර ජනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චිගේ මග පෙන්වීමෙන් යාපා පටුනේ තවත් මෙහෙවරක්

මේජර ජනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චිගේ මග පෙන්වීමෙන් යාපා පටුනේ තවත් මෙහෙවරක්

Posted by News24 on Thursday, July 5, 2018

ඇසේ සුද රෝගය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින රෝගීන් සඳහා වන විශේෂ සමාජ සත්කාරක සේවාවක් යුද හමුදාව ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම රෝගයෙන් පීඩා විඳින යාපනය ප්‍රදේශයේ පිරිස් මූලීක පරීක්ෂණ සඳහා පලාලි යුද හමුදා රෝහල වෙත රැගෙන එන අතර පසුව කඩවත සිංහ සමාජ අනුස්මරණ රෝහල වෙත රැගෙන යාමට නියමිතයි.

සංහිඳියාවෙන් යළි පිබිදෙන යාපා පටුන ජන ජීවිතය වෙනුවෙන් යාපනය ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ යුද හමුදාව ක්‍රියාත්මක කරන සමාජ සත්කාර වැඩසටහන් අතරින් එකක් ලෙසයි මෙය ක්‍රියාත්මක වන්නේ.

Your Comments