තුඩුගල හන්දියේ වෙළෙඳසැලේ ගින්න

23

කළුතර, දොඩන්ගොඩ තුඩුගල හන්දියේ පිහිටි රෙදිපිළි වෙළෙඳ සැලක පසුගිය 14වනදා ගින්නක් හට ගැනුණා

පෙරවරු 5.15ට පමණ හටගත් ගින්න පොලීසිය ප්‍රදේශවාසීන් සහ ගිනි නිවන ඒකක එක්ව මැඩපවත්වා ඇති බවයි NEWS24 වාර්තාකරු පැවසුවේ.

ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නැහැ.

ගින්නෙන් වෙළෙඳ සැලට දැඩි හානි සිදුව තිබුණා
(දොඩන්ගොඩ – අංජන කල්හාර)

"නිදහස් පක්ෂය ගොඩ නැගිය යුත්තේ මෙහෙමයි" – නව මහලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පැහැදිලි කරයි

"නිදහස් පක්ෂය ගොඩ නැගිය යුත්තේ මෙහෙමයි" – නව මහලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පැහැදිලි කරයි

Posted by News24 on Sunday, June 3, 2018

Your Comments