ටොනෙඩෝවක් නිසා සියැටල්හි නිවාස රැසක් විනාශ වේ

9

අමෙරිකාවේ සියැටල් නගරයට බලපෑ ටොනෙඩොවක් හේතුවෙන් නිවාස ඇතුළු දේපළ රැසක් විනාශ වී තිබෙනවා.
ඉන් නිවාස කිහිපයකට හානි සිදුව ඇති අතර තවත් දේපළ රැසකට ද දැඩි අලාභහානි සිදුව ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.
ගෑස් කාන්දුවකින් තවත් නිවාස 20කට පමණ බලපෑම් එල්ලවී ඇති බව ද සඳහන්.
කෙසේ නමුත් ටොනෙඩෝවෙන් කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදුව නැහැ.

Your Comments