ටොනෙඩෝවක් නිසා සියැටල්හි නිවාස රැසක් විනාශ වේ

22

අමෙරිකාවේ සියැටල් නගරයට බලපෑ ටොනෙඩොවක් හේතුවෙන් නිවාස ඇතුළු දේපළ රැසක් විනාශ වී තිබෙනවා.
ඉන් නිවාස කිහිපයකට හානි සිදුව ඇති අතර තවත් දේපළ රැසකට ද දැඩි අලාභහානි සිදුව ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.
ගෑස් කාන්දුවකින් තවත් නිවාස 20කට පමණ බලපෑම් එල්ලවී ඇති බව ද සඳහන්.
කෙසේ නමුත් ටොනෙඩෝවෙන් කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදුව නැහැ.

Your Comments