මොණරාගල කොළඹ බස් නවතී
(ජයන්ත වීරසේකර - වැල්ලවාය)

74

ඇඹිලිපිටිය – කොළඹ සහ කොළඹ – මොණරාගල බස් රථ වල රියදුරන් සහ කොන්දොස්තර පිරිසක්  අතර උඩවළව ප්‍රදේශයේ දී ගැටුමක් ඇතිව තිබෙනවා.

ඒ හේතුවෙන්  මොණරාගල – කොළඹ පුද්ගලික බස් ධාවනයට බධා පැමිණ ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

 මොණරාගල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වන පුද්ගලික බස් රථවලට උඩවළව ප්‍රදේශයේ දී පහර දෙන බව පවසා මොණරාගල කොලඹ බස් හිමියන් ධාවනයෙන් ඉවත්වී ඇති බවයි මගීන් පවසන්නේ.

ඇතැම් පුද්ගලික බස් රථ හම්බෙගමුව සහ වේලිඔය හරහා කොළඹ දක්වා ධාවනය කළ ද, ඊට ද  ගැටලු රැසක් පැන නැගී ඇති බැවින්  මගී ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටිනවා.

 

Your Comments