සමාජ ව්‍යාකූලත්වය හමුවේ පාසල් දරුවන් බොහොමයක් මානසික රෝගවලට ගොදුරුවෙලා

13

සමාජ ව්‍යාකූලත්වය හමුවේ පාසල් දරුවන් බොහොමයක් මානසික රෝගවලට ගොදුරු වී ඇතැයි හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ඒ, වැලිගම පාතේගම ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්.

Your Comments