“දුර්දාන්ත පාලනය අවසන් කිරීමට ඇල්පිටියෙන් පණිවුඩයක්”

5

මැතිවරණ නීිති උල්ලංඝණය කරමින් රැකියා, ඉඩම් සහ නොයෙක් ද්‍රව්‍ය බෙදා දෙමින් ජනතාව රවටා බලය රැක ගැනීමට ආණ්ඩුව ගත් උත්සාහය ඇල්පිටිය ජනතාව දුරදක්නා නුවණින් පරාජය කර ඇති බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කළේ රටේ ඇතිවී තිබෙන ආර්ථික පසුබෑමට දේශපාලන හේතු ප්‍රමුඛ වූ අතර ඇල්පිටිය ජනතාව ඊට ද සාර්ථක පිළිතුරක් ලබාදී ඇති බවයි.

මෙම දුර්දාන්ත පාලන යුගය අවසන් කිරීමට මේ වන වි කාලය එළඹ ඇති බවත්, එහි පළමු වෙඩි මුරය ඇල්පිටියෙන් ආරම්භ වූ බවත් විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

Your Comments