ත්‍රිවිධ හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් නිරෝධායනය අවසන් කළ පිරිස 11,000 ඉක්මවයි

5

ත්‍රිවිධ හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් නිරෝධායනය අවසන් කර පිටත්ව ගිය සංඛ්‍යාව එකළොස් දහස ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.
ඊයේ දිනයේදී ද පුද්ගලයන් 33 දෙනෙකු නිරෝධායන කටයුතු නිමා කරමින් සිය නිවෙස් වෙත පිටත්ව ගොස් තිබුණා.
ඒ අනුව මේ වනවිට ත්‍රිවිධ හමුදා මධ්‍යස්ථානවලින් පිටත්ව ගොස් ඇති සමස්ත සංඛ්‍යාව 11,040 ක් බව සඳහන්.
නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 44 ක් තුළ පුද්ගලයන් 4836 දෙනෙකු තවදුරටත් නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට ලක්වෙමින් සිටිනවා.

Your Comments