ලග්ගල හරිත නගරය ජනතා අයිතියට

51

මොරගහකන්ද කළු ගඟ ව්‍යාපෘතියෙන් යට වන පැරණි ලග්ගල නගරය වෙනුවට ඉදිකළ ලග්ගල නව හරිත නගරය ජනතා අයිතියට පවරා දීම අද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා.
එය සිදුවුණේ ජනාධිපතිවරයා එම ධුරයට පත්වී අදට වසර 4ක් සපිරීමට සමගාමීවයි.
එමෙන්ම කළු ගඟ ජලාශයේ වැඩ අවසන් කිරීමේ මංගල්‍යය ද ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සිදු කෙරුණා.
නව නගරයේ ඉදිකළ රජයේ ගොඩනැගිලි අදාළ අමාත්‍යාංශ භාර අමාත්‍යවරුන් විසින් විවෘත කළ බවයි වාර්තා වුණේ.
කළු ගඟ මොරගහකන්ද ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් අහිමි වූ රජයේ කාර්යාල වෙනුවෙන් ලග්ගල නව නගරයේ අදාළ ගොඩනැගිලි ඉදිකෙරුණා.
එම ඉදිකිරීම් මේ වනවිට අවසන්කර ඇති අතර ඒ අනුවයි ලග්ගල නව නගරය ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණේ.
මෙහි රාජ්‍ය ආයතන 28 ක් පිහිටුවා තිබෙනවා.

ඉන්දික අරුණ කුමාර – නාඋල

Your Comments