රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් විෂමතා නිවැරදි කිරීම සදහා පත් කල කොමිසමේ වාර්තාව අද ජනාධිපතිට

71

රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් විෂමතා නිවැරදි කිරීම සදහා පත් කල කොමිසමේ වාර්තාව අද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත භාර දීමට නියමිතව තිබෙනවා.
එම කොමිසමේ සභාපති එස් රනුක්ගේ මහතා සදහන් කලේ අද පෙරවරු 11 ට වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාට භාරදෙන බවයි.
මෙහි අවසන් වාර්තාව සකස් කිරීමට පෙර දුම්රිය , තැපැල් , අධ්‍යාපන සහ උසස් අධ්‍යාපන ආදී ක්ෂේත්‍ර රැසක වෘත්තීය සමිති 50 ක පමණ නියෝජිතයින් සමග වැටුප් කොමිසම සාකච්ඡා පවත්වනු ලැබුවා.

  

 

Your Comments