මොණරාගල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

38

පොහොට්ටුව .. මොණරාගල තැපෑලෙනුත් මුලට

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 15,440
සමගි ජන බලවේගය 3,849
ජාතික ජන බලවේගය 1,487
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 448

 

Your Comments