මුලතිව් ගංවතුරට හසුවූ ගොවීන් 13 දෙනා හමුදාවෙන් බේරා ගැනෙයි [PHOTOs]

29

මුලතිව්, කුමුලමුනෙයි,ආණ්ඩුන්කුලම ප්‍රදේශයේ කුඹුරු වගාවන් රැකීමට ගොස් ගංවතුරට හසුව සිටි ගොවියන් 13 දෙනා මුලතිව් යුධ හමුදා නිළධාරීන් හා නාවික හමුදා නිළධාරීන් විසින් මුදාගෙන තිබෙනවා.

ඔවුන් පෙරේදාා පස්වරුවේ සිට ජල ගැලීම්වලට හසුවීම හේතුවෙන් නැවත නිවෙස් කරා පැමිණීමට නොහැකිව රැදී සිටි බවයි NEWS24 වාර්තාකරු පැවසුවේ.

නාවික හමුදාව හා යුධ හමුදාව මැදිහත්ව බෝට්ටු මඟින් මෙම ගොවීන් පිරිස මුදාගෙන තිබෙනවා.

(මාධව කුලසූරිය – වවුනියාව)

Your Comments