මහින්ද ඇතුළු පිරිසක් සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේ සිද්ධිය ගැන පොදුජන පෙරමුණේ ලේකම්ගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

129

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අද එම පෙරමුණේ ලේකම්වරයා විසින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වනවා.
පාර්ලිමේන්තුවේ තනතුරු නම් කිරීමේදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන ඇති බවට ආණ්ඩු පක්ෂය විසින් චෝදනා කර සිටියා.
එය තනතුරු නම් කිරීමේදී නීත්‍යානුකූල ගැටලුවක් බවයි ඔවුන් පෙන්වා දුන්නේ.
මේ පිළිබඳව අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දාන්නද අලුත්ගමගේ මහතාගෙන් විමසීමක් කළා.


Your Comments