පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමේදී දේශපාලන ප්‍රචාරණයන්ගෙන් වළකින්න
මැතිවරණ කොමිසමෙන් ඉල්ලීමක්

94

පවතින තත්ත්වය හමුවේ ජනතාවට සහන සැලසීමේදී දේශපාලන ප්‍රචාරයන්ගෙන් වළකින ලෙස මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දැනුම් දෙනවා.
දේශපාලනඥයින් සුළු පිරිසක් ඡායාරූප පළ කරමින් සමාජ මාධ්‍ය හා විවිධ ක්‍රම භාවිත කරමින් දේශපාලනමය වාසියක් ලබාගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව නිරීක්ෂණය වී ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිසම නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.
එවැනි ක්‍රියා යෝග්‍ය නොවන බවද අදාළ නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

Your Comments