පිබිදෙමු පොළොන්නරුව අවසන් දිනය අද

63

පිබිදෙමු පොළොන්නරුව අවසන් දිනය අදයි. පසුගිය දින 3 පුරාවටම එම ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීම සිදු කෙරුණා.
ජනාධිපතිවරයාගේ සංකල්පයකට අනුව සිදු කෙරෙන මෙම සංවර්ධන කටයුත්ත සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 6,000ක්.
අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයට අයත් ව්‍යාපෘති 110ක්, සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ ව්‍යාපෘති 15ක්, ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති, අඩු ආදායම් ලාභීන් සඳහා නිවාස, බස් නැවතුම්පල, රංග ශාලා වැනි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 180 ක් පත්කිරීමට නියමිතයි.
මේ අතර අරලගංවිල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ අතින් ඊයේ දිනයේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා.

Your Comments