තවත් බුද්ධි තොරතුරක් – අවධානය පිණිසයි

2055

බුද්ධි අංශ තොරතුරකට අනුව යළි අවදානමක් පිළිබඳ ආරක්ෂක කොට්ඨාසය මගින් ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී.වී චානක මහතා පවසනවා.

ඔහු NEWS24 වෙත සඳහන් කළේ ඇඳිරි නීතිය පනවා හෝ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කොට ත්‍රස්තයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි.

බුද්ධි තොරතුර පිළිබඳ ලිපිය මන්ත්‍රීවරයා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දක්වා තිබෙනවා.

 

 

Your Comments