තවත් කෝටි 10ක් ඉල්ලයි

38

එම්ටී නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ හිමිකාර සමාගමෙන් තවත් රුපියල් කෝටි 10ක වන්දියක් ලබා ගැනීම සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

ඉල්ලීම නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා විසින් අදාළ සමාගමට යැවූ බවයි නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය සඳහන් කළේ.

නෞකාවේ ගින්න නිවීමට මැදිහත් වූ මෙරට ආයතන මෙන්ම පරිසරයට වූ හානිය පිළිබඳ ඇස්තමේන්තු කොට මූලික වන්දියක් ලෙස රුපියල් කෝටි 34ක් ලබාදීමට එම නෞකාව හිමි ග්‍රීක සමාගම එකඟ වූ බවයි ඇය සඳහන් කළේ.

වියදම හානි පූර්ණය කිරීම සඳහා හිමිකම් ඉල්ලීම කර තිබුනේ පසුගිය 16 වන දායි.

නෞකාවේ ගින්න හේතුවෙන් සමුද්‍රීය පරිසරයට සිදුව ඇති හානිය පිළිබඳ වාර්තාව අද (24) නීතිපතිවරයාවෙත භාරදී තිබෙනවා.

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධීකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරි ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර මහතා සඳහන් කළේ, නෞකාවේ ගින්න නිසා සිදුව ඇති සමුද්‍රීය පරිසර දුෂණය පිළිබඳ මූලික නිර්දේශ අදාළ වාර්තාව මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

Your Comments