කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අවදානමක්

19

ඊසාන දිග මෝසම සක්‍රීය වීමෙන් පසු කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ඉන් සැලකිය යුතු බලපෑමක් එල්ල වීමේ අවදානමක් ඇති බව දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස්. වීරසුරිය මහතා දැනුම් දෙනවා.

මේ පිළිබඳ අදාළ පාර්ශ්වයන් පෙර සූදානම් විය යුතු බවයි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ.

ඊසාන දිග මෝසමට පෙර සූදානම හා ඒ පිළිබද සැලසුම් සකස් කිරිම සම්බන්ධයෙන් අද (20) කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති සාකච්ඡාවේ දී හෙතෙම මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු සහ රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් මෙහි දී දැනුවම්ත් කළේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ආපාදා කළමනාකර සහකාර අධ්‍යක්ෂක අනුෂ්ක චමිල මහතා විසින්.

(ජී.ඒ.එස්. ගමඇතිගේ – පැල්මඩුල්ල)

Your Comments