කළු ගඟ මිල්ලකන්දේදී පිටාර යයි

11

කළු ගඟ කුඩාඔය මිල්ලකන්ද ප්‍රදේශයෙන් පිටාර මට්ටමට පැමිණ තිඛෙනවා.
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ එහි ජල මට්ටම තවත් ඉහළ යමින් පවතින බවයි.
අනෙකුත් ගංගාවල ජල මට්ටම් සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ පවතින බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.
අධික වර්ෂාවත් සමග ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ වාන් දොරටුවක් ස්වයංකී්‍රයව විවෘත වී තිඛෙනවා.
අනෙකුත් දොරටු ද ස්වයංක්‍රියව විවෘත විය හැකි බැවින් ජලාශවේල්ලට පහළින් කොත්මලාඔය දෙපස පදිංචිකරුවන් සැලකිලිමත්ව සිටින ලෙසයි ජලාශභාර ඉංජිනේරු කාර්යාලය ඉල්ලා සිටියේ.
මේ අතර නෝටන් බ්‍රිජ් විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශයේද වාන් දැමීම ආරම්භ වී තිඛෙනවා.
කාසල්රී ජලාශයත් පිටාර මට්ටමට ආසන්න වි ඇති බවයි ජලාශභාර ඉංජිනේරු කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

Your Comments