උතුර පළාතේ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම් අත්හිටුවයි

40

උතුර පළාත් හිටපු අමාත්‍ය පී. දෙනිෂ්වරණ් මහතාට අදාළව අධිකරණ නියෝගය ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් පළාත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස් නොකරන ලෙස තමන් දැනුම්දුන් බව ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා පවසනවා.
හෙතෙම කියා සිටියේ මෙම නියෝගය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය මත ප්‍රචාරය වෙමින් පවතින බවයි.

Your Comments