උඩවලවේ දොරටු පහම විවෘත කෙරෙයි [PHOTOs]

32

උඩවලව ජලාශයේ වාන් දොරටු පහම විවෘත කොට තිබෙනවා.

එමගින් වළවේ ගඟ පහල කොටසට තත්පරයට සණ අඩි 13500ක ජල ධාරිතාවයක් මුදා හැරෙන බවයි ජලාශය භාර නිලධාරීන් සඳහන් කළේ.

ජලාශය භාර ප්‍රධාන ඉංජිනේරු සුජිව ගුණසේකර මහතා සඳහන් කරන්නේ වළවේ ගඟ පහල කොටස අම්බලන්තොට රිදියගම මැලේ කොළණිය ආදි පෙදෙස්වල ජනතාව මේ පිළිබද අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බවයි.

උඩවලව ජලාශයේ පූර්ණ ධාරිතාව අක්කර අඩි217000කට අධිකයි.

(සුනිල් හරිස්චන්ද්‍ර – ඇඹිලිපිටිය)

Your Comments