ඇමති මංගල ඇමෙරිකාවේ සංචාරයක

17


ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ සාකච්ඡා සඳහා එක්වීමට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවිර මහතා එළැඹෙන 14 දා සිට 16 දා දක්වා ඇමෙරිකාවේ වොෂින්ටන් නුවර සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ඒ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන විස්තීර්ණ ණය පහසුකම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේ අරමුණින්.
පසුගියදා ඇතිවූ දේශපාලන අර්බුදය හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදල අදළ ණය පහසුකම ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡා කල්දැමීමටයි කටයුතු කළේ.

Your Comments