“ඇතැමුන් ජනතාව රවට්ටලා “

32

නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබද කෙටුම්පතක් හෝ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නොමැති අවස්ථාවක ඒ පිළිබඳ ජනතාව තුල අනිසි බියක් ඇති කිරීමට ඇතමුන් හාස්‍යජනක උත්සයක නිරත වන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවති උත්සවයකින් පසු මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් නියොජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ කිසිදු අවස්ථාවක රටේ ජාතික සමගිය හෝ ඒකීයභාවය බිඳ දැමීමට වත්මන රජය කටයුතු නොකරන බවයි.

ජාතීන් සහ ආගම් අතර බේද ඇති කිරීමට කටයුතු කරන දේශපාලනයට තිත තැබීමට සූදානම් විය යුතු බවද නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පණවිතාන මහතා කියා සිටියා.

Your Comments