“ආණ්ඩුව – රට ගෙනි යන්නේ වැරදි දිශාවකට”

48

පන්සල් ඉදිකිරීමට පවා අවසරගත යුතු තත්වයක් රටතුළ නිර්මාණය වී ඇතැයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්‍රදේශයේ ඊයේ පස්වරුවේ පැවැති ආගමික උත්සවයකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ වර්තමාන ආණ්ඩුව සංස්කෘතික වශයෙන් මෙරට සමාජය වැරදි දිශාවකට ගෙන යමින් සිටින බවයි.

Your Comments