අතුරුදහන්වූවන්ගේ ගැටළුවට පිළිතුරු දෙන්නැයි සම්බන්ධන් ට බල කරයි [PHOTOs]

16

අතුරුදහන්වූවන්ගේ ගැටළුව වෙනුවෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධාන නායක ආර්.සම්බන්ධන් මහතා ඇතුළු දෙමළ නායකයින් පිළිතුරු ලබාදිය යුතු බවට ඉල්ලීම් කරමින් අතුරුදහන්වූවන් ඥාතීන් අද (03) ‍ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීම පැවැත්වෙන හෝටලය ඉදිරිපස විරෝධතාවයක නිරත වී තිබෙනවා.

අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන් පැවසුවේ තම ජන්දයෙන් බලයට පත්වු සම්බන්ධන්, ජනාධිපතිවරුන් තෝරා ගැනීමට කටයුතු කරන අතර, දෙමළ ජනතාවගේ ගැටළු වෙනුවෙන් විසදුම් ලබා නොදෙන බවයි.

අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන් සම්බන්ධන් මහතා ප්‍රමුඛ දේශපාලන නායකයන් හමුවීමට පැමිණි අතර, පොලිස් නිළධාරීන් විසින් අදාළ ස්ථානය වෙත ගමන් කිරීමට අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන්ට අවස්ථාව ලබා දී නැහැ.

අතුරදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන් පැවසූවේ තම ගැටළුව වෙනුවෙන් දෙමළ ජනතාව ‍වෙනුවෙන් පෙනී සිටින දෙමළ දේශපාලඥයින් පිළිතුරු ලබානොදෙන බවයි.

වවුනියාව දිස්ත්‍රික් අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන් විරෝධතාවට එක්ව සිටියා.

(වවුනියාව – මාධව කුලසූරිය)

Your Comments