68 වන වරටත් පැවති ජාතික බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලිය නිලූකට

6

68 වන වරටත් පැවති ජාතික බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලිය දිනාගැනීමට නිලූක කරුණාරත්න සමත් වුණා.

 

ඔහු මෙලෙස බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලිය දිනාගත් 17 වන අවස්ථාව මෙයයි.

යොවුන් ක්‍රිඩක රෂිදු හැන්දෑහේවා සමග පැවති තරග වට දෙකකින් යුක්ත තරගයේ 21 ට 17 ක් සහ 21ට 16 ක් ලෙස ජය වාර්තා කරමින් නිලූක කරුනාරත්න මෙවර බැඩ්මින්ටන් ශූරතාව හිමි කරගනු ලැබුවා.

Your Comments