2020දී ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියට නව හඳුන්වාදීමක්

10

ලබන වසරේ සිට ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සදහා නව හදුන්වාදීමක් සිදු කිරීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය සැලසුම් කරමින් සිටින බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.
ඒ අනුව කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයින් 11 දෙනාට අමතරව තවත් අතිරේක ක්‍රීඩකයෙකු පවර් ප්ලේයර් නමින් කණ්ඩායමට ඇතුළත් කිරීම සදහා අවස්ථාව සලසා දීමටයි අවධානය යොමුව ඇත්තේ.
එම ක්‍රීඩකයා අදාළ කණ්ඩායමට අයත් මූලික 15 දෙනාගෙන් යුත් සංචිතයට ඇතුළත්ව සිටිය යුතු වනවා
අවශ්‍යතායක් ඇති වුවහොත් අදාළ ක්‍රීඩකයා තරගය අතරතුර දී කණ්ඩායමට ඇතුළත් කිරීමේ අවස්ථාව මෙහිදී හිමි වනු ඇති.

Your Comments