ෆෆ් ඩු ප්ලෙසිස් නායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස් වෙයි

7

දකුණු අප්‍රිකා ටෙස්ට් සහ 20යි 20 කණ්ඩායමේ නිත්‍ය නායක ෆෆ් ඩු ප්ලෙසිස් සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඉල්ලා අස්වීම නිවේදනය කරමින් ෆෆ් ඩු ප්ලෙසිස් සදහන් කළේ ක්වෙන්ටන් ඩී කොක්ගේ නායකත්වය යටතේ මීළග පරම්පරාවේ නායකයින්ට පහසුකම් ලබා දීමේ අරමුණින් තමා මෙම පියවර ගත් බවයි.
මෙම තීරණය ඉතා අපහසුම තීරණවලින් එකක් බවට පත් වූ බව ද 35 හැවිරිදි ඔහු සදහන් කළා.

Your Comments