හේමසිරි ප්‍රනාන්දු ශ්‍රවනාගාරය අතිනවීන පහසුකම් සහිතව නවීකරණය කිරීමට ජාතික සැලසුම්

11

හේමසිරි ප්‍රනාන්දු ශ්‍රවනාගාරය අති නවීන පහසුකම් සහිතව නවීකරණය කිරීමට ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව සැළසුම් කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා වැය කිරීමට අපේක්ෂිත මුදල රුපියල් මිලියන 25 ක්.

සැප්තැම්බර් මස 17 වනදා සිට ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා.

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මහලේකම් මැක්ස්වෙල් ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ මීට පෙර ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ මෙම ව්‍යාපෘතිය විවිධ හේතුන්මත කල් දැමීමට සිදු වූ බවයි.

ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර තලයට ගැලපෙන පරිදි හේමසිරි ප්‍රනාන්දු ශ්‍රවනාගාරය නවීකරණය කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ද හෙතෙම කියා සිටියා.

Your Comments