සීලරතන හිමියන්ගේ නාම යෝජනාව ඉවතට

11

උප සභාපති තනතුර වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය සඳහා පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමියන් ඉදිරිපත් කර තිබු නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වී තිබෙනවා.

ඒ අවශ්‍ය සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කර නොමැතිවීම හේතුවෙන් බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණ කමිටුව කියා සිටියේ.
මෙවර ක්‍රිකට් නිලවරණයට අදාළව පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමියන් ද උප සභාපති ධුරය සඳහා ඊයේ නාම යෝජනා භාර දුන්නා.

ඒ උතුරු පළාතේ සෙන්ට් ඇන්තනීස් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින්.

හිමිනමක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණයක් සඳහා නාම යෝජනා භාර දුන් පළමු අවස්ථාව ද එයයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ඩන්කන්වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේදී ලබන මැයි මස 20 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Your Comments