සර්ෆාස් අහ්මඩ් තවදුරටත් පාකිස්තාන නායකයායි

5

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස තවදුරටත් සර්ෆාස් අහ්මඩ් කටයුතු කරන බව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනවා.

උප නායකයා ලෙස බබාර් අසාම් පත් කර ඇති බවයි එම ආයතනය සදහන් කළේ.

පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ මීළග එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Your Comments